Вы просматриваете: Главная > ԱՐՎԵՍՏԱ ԳԵՏՆԵՐ, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՐԱԴԱՐԱՆ, ԳՐՈՂՆԵՐ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՈՒԹՆԵՐ > Մի բաց նամակ ամենքին

Մի բաց նամակ ամենքին

Դաշտ ու անտառ, գյուղի ճամփան

Ծածկըվել է մի թիզ ձյունով․

Էլ չի ճարվում ուտելու բան,

Ո՞վ է տեսել էս տեսակ սով․

Ոչ մի ցորեն, ոչ մի հատիկ․․․

Խնդրում ենք ձեզ, բարի մարդիկ,

Աստծու սիրուն, մի կըտոր հաց,

Կոտորվեցինք, մեռանք սոված։

Շուտով կըգան օրեր գարնան,

Մենք ձեզ համար կերգենք զըվարթ,

Ու փոխարեն ձեր լավության

Ձեր պարտեզը, այգին ու արտ

Կըմաքրենք մենք թըրթուրներից,

Ճիճուներից ու որդերից․

Միայն հիմի մի կտոր հաց,

Կոտորվեցինք, մեռանք սոված։

Մի խումբ ծտերի կողմից՝

Ծիտիկ Ճնճղուկյան

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Метки: , , , ,

Обсуждение закрыто.