Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ

Հայոց լեզուն

Մեսրոպ Մաշտոցն ասաց՝ որդիս, Էլ ինչո՞վ ես հույսը բերդիս,- Էլ հայրենիք ինչո՞ւ եկար, Թե պիտ խոսես օտար լեզվով, Խմես հայոց գինին նեկտար, Կենաց կաչես օտար լեզվով, Քաղես հայոց վարդերն ու հեզ Աղջիկ կանչես օտար լեզվով։

Метки: , ,

Երևան

Իմ նորակե՛րտ Երևան, Լույսի շքե՛րթ Երևան, Անիս ավեր չթողնես, Իմ լույսի բե՛րդ Երևան:

Метки: , , ,

Գարնանամուտ

Մանուշակներ ոտքերիս ու շուշաններ ձեռքերիս, Ու վարդերը այտերիս, ու գարունը կրծքիս տակ,

Метки: , ,