Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ

Սիրահարվածը

Դու գնում ես տուն, և դեռ քո վերջին Խոսքի հնչյունը չի մարել օդում, Անզոր եմ արդեն այս խենթ կարոտոում, Ով կամքս թույլ է, և միտքս՝ չնչին:

Метки: ,