Вы просматриваете: Главная >Записи с меткой ‘ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Աշունը

Դեղնած դաշտերին Իջել է աշուն, Անտառը կրկին Ներկել է նախշուն:

Метки: , ,

Տերևաթափ

-Ա՜յ փոքրիկներ, ա՜յ սիրուններ,- Ասավ քամին տերևներին,- Աշուն եկավ, մոտ է ձմեռ, Ի՞նչ եք դողում ծառի ծերին:

Метки: , , ,

Քամին

Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ… Քամին է, քամին, Տե՛ս անզգամին.

Метки: , ,

Մեծերը Հովհաննես Թումանյանի մասին

Մեր թռիչքը Թումանյանի արվեստի գոհարակերտ բարձրունքներից այն կողմ չի անցել: ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ

Метки: ,