You are currently viewing Աղոթք վտանգի և անհանգստության դեմ

Աղոթք վտանգի և անհանգստության դեմ

(Գրաբար)

Խնամո՛ղ արարածոց, Պահեա՛ նշանաւ խաչի քա զհոգի եւ զմարմին իմ ի պարտանաց մեղաց ի փորձութեանց դիւաց եւ ի մարդոց անիրաւաց, եւ ամեայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ․ եւ ողորմեա՛ քա արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս։

 

(Աշխարհաբար)

Աղոթք անհագստության և վտանգի դեպքում

Խնամող արարածների,

Խաչիդ նշանով

Պահպանի՛ր հոգիս և մարմինս

Մեղքերի պատրանքներից,

Դևերի փորձություններից,

Անիրավ մարդկանցից

Եվ բոլոր վտանգներից հոգու և մարմնի,

Եվ ողորմի՛ր Քո արարածներին

Եվ ինձ՝ բազմանեղիս։