Вы просматриваете: Главная > ԱՂՈԹՔՆԵՐ, ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԾԵՍԵՐ > Աղոթք փրկության

Աղոթք փրկության

Տե՛ր Աստված, գթության և փրկության, ողորմության և քավության, նորոգության, բժշկության և

առողջության, լուսավորության և կենդանության, հարության և անմահության, որ մերձ ես համայն արարածների հեծություններին, ինձ էլ հիշիր, երբ գաս Քո արքայությամբ։ Ամեն

Метки:

Обсуждение закрыто.