Խոզուկի երազանքը

Խոզուկը մի երազանք է պահել,
Ուզում է լուսնի վրա հայտնվել:
Բայց ի՞նչ է անելու նա լուսնի վրա,
Անվերջ պետք է այնտեղ խռխռա,
Հետո կեղտոտ ոտքերով կքայլի,
Լուսինը  չի շողա ու էլ չի փայլի:

Լուսնի մասին լավ է մոռանա,
Մինչև որ կարգին չլողանա:
Երբ փնթի խոզուկին տեսնեմ,
Հենց այդպես էլ նրան կասեմ: 

Հեղինակ՝  ՆԱԻՐԱ ԵԴԻԳԱՐՅԱՆ