Մեծանում եմ

Տատիկն ասաց, թե անձևից

Բոյ է քաշում ծիլը հողից։

Մեծանում է ամեն մի բան,

Նույնիսկ կաղնին հսկայական։

Վահեն լսեց, և, ա՛յ կատակ,

Իջավ, կանգնեց անձևի տակ։

Տատիկը թե՝

— Ի՞նչ ես անում։

— Մեծանում եմ,

Բա չե՞ս տեսնում։

ԳՈՒՐԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ