Պաշտպանիչ աղոթք

Թագավո՛ր խաղաղության, մե՛ր Տեր Փրկիչ Քրիստոս Աստված, պարսպած պահի՛ր Քո ժողովրդին, սուրբ ու պատվական Խաչիդ հովանու ներքո՝ խաղաղությանդ մեջ, փրկի՛ր տեսանելի և անտեսանելի թշնամուց և արժանի արա գոհությամբ Քեզ փառավորելու Հոր և Սուրբ Հոգու հետ․ այժմ և հավիտյան։ Ամեն

Պահպանիչ աղոթք

Պահպանիչ և յոյս հաւատեցելոց Քրիստոս Աստուած մեր, պահեա՛ զծառայս քո ընդ հովանեաւ ուրբ և պատուական խաչի քա ի խաղաղութեան, փրկեա՛ յերևելի և յաներևոյթ թշնամւոյն։ Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ, ընդ Հօր և ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ և միշտ ր յաւիտեան յաւիտենից։ Ամէն։