Սեպտեմբեր

Իմ լավ սեպտեմբեր, ես քեզ սիրեցի,
Աշուն տատիկի դու ոսկե վզնոց,
Քեզ հետ բերել ես ծով առատություն
Եվ հեքիաթային գույներ հուր ու բոց:

Արևից հյուսած վառ քողը դեմքիդ
Զարդարել ես մեր հողը բարեբեր,
Դաշտն Արարատյան առել ես ուսիդ,
Որպես լի զամբյուղ բերել մեզ նվեր:

Բերել ես, ահա, էլ դեղձ, էլ խաղող,
Բացել ես դուռը ճոխ ներկարանի,
Անտառ ու այգի քո պերճ վրձինով
Գույներ են հագել վառ ծիածանի:

Իմ լավ սեպտեմբեր, ես քեզ սիրեցի,
Աշուն տատիկի դու ոսկե վզնոց,
Չէ՞ որ այս առատ բարիքից բացի,
Կարոտած մոր պես կանչում ես դպրոց:

ՊԱՏՎԱԿԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ