Տերունական աղոթք

(Գրաբար)

Հա՛յր մեր

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես․

սու՛րբ եղիցի անուն Քո։

Եկեսցէ՛ արքայությիւն Քո։

Եղիցին կամք Քո՝

որպէս յերկինս եւ յերկրի։

Զհաց մեր հանապազորդ

տու՛ր մեզ այսօր։

Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,

որպես և մեք

թողումք մերոնց պարտապանաց։

Եւ մի՛ տանիր զմես ի փորձութիւն,

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ։

Զի Քո է արքայութիւն,

եւ զօրութիւն

եւ փառք յաւիտեանս․ ամէն։

(Աշխարհաբար)

Հա՛յր մեր

Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես,

սուրբ թող լինի Քո անունը,

Քո արքայությունը թող գա,

Քո կամքը թող լինի երկրի վրա,

ինչպես որ երկնքում է։

Մեր հանապազօրյա հացը

տու՛ր մեզ այսօր․

Եվ թո՛ղ մեզ մեր պարտքերը,

ինչպես և մենք ենք

թողնում մեր պարտապաններին։

Եվ մի՛ տանիր փորձության,

այլ փրկի՛ր մեզ չարից։

Քանզի Քոնն է արքայությունը

և զօրությունը

և փառքը հավիտյանս․ ամեն։