Вы просматриваете: Главная >Записи с меткой ‘ԵՐԵՎԱՆ

Երևան

Իմ նորակե՛րտ Երևան, Լույսի շքե՛րթ Երևան, Անիս ավեր չթողնես, Իմ լույսի բե՛րդ Երևան:

Метки: , , ,

Հե՜յ, ջա՜ն, Երևա՛ն

Երևանում տոն է, թող բոլորը գան, Օդը հրաշալի է, ջուրն՝ անմահական, Նա մի բուրաստան է՝ վեհ ու ձյունաթափ՝ Մեր Մասիսների սուրբ, վառ հայացքի տակ:

Метки: , , ,