Вы просматриваете: Главная >Записи с меткой ‘ԿԵՔՍ

Զատկային կեքսեր՝ ձվի կեղևի մեջ

Սուրբ Զատկի տոնական սեղանին ներկած ձվից զատ կարելի է մատուցել նաև ձվի կեղևի մեջ թխված զատկային կեքսեր, որոնք շատ ինքնատիպ են ու ախորժաբեր:

Метки: , , , ,