Вы просматриваете: Главная >Записи с меткой ‘ՆԱԻՐԱ ԵԴԻԳԱՐՅԱՆ

Խոզուկի երազանքը

Խոզուկը մի երազանք է պահել, Ուզում է լուսնի վրա հայտնվել: Բայց ի՞նչ է անելու նա լուսնի վրա, Անվերջ պետք է այնտեղ խռխռա, Հետո կեղտոտ ոտքերով կքայլի, Լուսինը  չի շողա ու էլ չի փայլի:

Метки: , ,