Вы просматриваете: Главная >Записи с меткой ‘ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ

Քիչ ենք, բայց հայ ենք

Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ո՛չ ոքից չենք գերադասում։

Метки: , ,

Մոր ձեռքերը

Այս ձեռքերը` մո՜ր ձեռքերը, Հինավուրց ու նո՜ր ձեռքերը… Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…

Метки: , ,

Հայատան

Իմ քաղցրանո՜ւն, Իմ բարձրանո՜ւն, Իմ տառապա’ծ, Իմ փառապա’նծ:

Метки: , , ,